Bơm màng S1F Metallic hiệu Sandpiper

Bơm trục vít123

Model sản phẩm:
adgf
Nhà sản xuất:
.kasfg
Xuất xứ:
vn
Lưu lượng:
1515
Cột áp:
65151
Vật liệu:
sắt
Size:
51
Motor:
61
Giá bán: 125,615,213 đ5,161,717 đ

Bơm trục vít

Mô tả

bơm trục vít

A B g f f f
jsfshdgfkjdsfghsdgfhsdgfh.dgfshgfsdhgf kjgfjhfnxncvxcgvjsdgfhdgf fhgsdhjfg ahjagfk/àadhgsahdgf kjgfjhfnxncvxcgvjsdgfhdgf fhgsdhjfg kjgfjhfnxncvxcgvjsdgfhdgf fhgsdhjfg kjgfjhfnxncvxcgvjsdgfhdgf fhgsdhjfg
kjgfjhfnxncvxcgvjsdgfhdgf fhgsdhjfg kjgfjhfnxncvxcgvjsdgfhdgf fhgsdhjfg kjgfjhfnxncvxcgvjsdgfhdgf fhgsdhjfg kjgfjhfnxncvxcgvjsdgfhdgf fhgsdhjfg
kjgfjhfnxncvxcgvjsdgfhdgf fhgsdhjfg kjgfjhfnxncvxcgvjsdgfhdgf fhgsdhjfg kjgfjhfnxncvxcgvjsdgfhdgf fhgsdhjfg
kjgfjhfnxncvxcgvjsdgfhdgf fhgsdhjfg kjgfjhfnxncvxcgvjsdgfhdgf fhgsdhjfg kjgfjhfnxncvxcgvjsdgfhdgf fhgsdhjfg
kjgfjhfnxncvxcgvjsdgfhdgf fhgsdhjfg kjgfjhfnxncvxcgvjsdgfhdgf fhgsdhjfgkjgfjhfnxncvxcgvjsdgfhdgf fhgsdhjfg
Số điện thoại
0989.775.196